RPC-358 [SV]

Kärleksintresset
Original: RPC-358
Translated by: Noltorp

tagshow

0

0 stars

0

us.png
358.png

Objekt-358-D052: En av RPC-358-2s ritningar, ett självporträtt. Bilden har ändrats så att alla lämpliga anti-memetiska trigger är inkluderade.

beta-yellow.png

Registered Fenomen Kod: 358

Objekt Klass: Beta-Gul

Associerade Faror: Medvetande Entitet, Info-Fara, Organisk Entitet, Sinnes-Fara

Förvaringsprotokoll: Registrerad Fenomen Kod 358, hädanefter RPC-358, skall förvaras i ett skåp i forsknings sektionen av Installation-088, med tillgång endast tillåten för personal som antingen skall studera RPC-358, intervjua/ha lektioner med RPC-358-2 eller säkerhetspersonal placerade vid RPC-358-2. Personer designerade som RPC-358-1 ska övervakas noggrant av säkerhetspersonal. Alla etiska överträdelser mot RPC-358-2 kommer leda till disciplinering enligt stadgarna givna av Stabilitets och Integritets Kommissionen.

RPC-358-2 ska hållas i en modifierad människocell. Önskemål gjorda av RPC-358-2 skall ackommoderas så länge de inte leder till att Myndighetens säkerhet eller förvaringen av RPC-358 står på spel. RPC-358-2 ska matas 3 gånger dagligen med en diet baserad på moderna japanska rätter, lokala maträtter kan substituera de förutbestämda rätterna om så önskas av RPC-358-2. RPC-358-2 ska undergå dagliga lektioner i skolämnen, med tyngd satt på Engelsk grammatik, läsförståelse och skönlitteratur. Minst två beväpnade vakter, både designerade som fall av RPC-358-1, skall vara på plats och följa RPC-358-2 i de fall då RPC-358-2 avlägsnas från sin cell.

Beskrivning: RPC-358 är en standard DVD kopia av en japansk animerad serie, med titeln [STRUKET], producerad av AMAZING! Co. Studios. Förpackningen som innehåller RPC-358 har dimensionerna 190mm x 135mm x 14mm och väger 74 gram, medans RPC-358 liknar en standard DVD skiva vars framsida är dekorerad med sin titel samt en svart vit AMAZING! Co. Studios logotyp. RPC-358 samt sin förpackning visar inga abnorma egenskaper så länge DVD skivan inte är placerad i en skivspelare med koppling till en skärm.

De individer som har sett innehållet av RPC-358 i sin helhet är designerade RPC-358-1. Individer designerade som RPC-358-1 har färdigheten att se samt höra RPC-358-2.2 RPC-358-2 är inkapabel att interagera med vanliga personer under alla omständigheter. RPC-358-2 beskrivs som en 18 årig asiatisk brunett med japanska rötter, hon är 157,2 cm lång och väger 46,3 kg. Denna beskrivning liknar hjältinnan från [STRUKET] och RPC-358-2 tilltalar sig med samma namn, Tomoko Hatanaka. RPC-358-2s personlighet har beskrivits som mogen, självsäker och fräck.

Upptäcktslogg: RPC-358 hittades i samband med 22 rapporter av schizofreni samt 12 fall av dråp i █████████, japan. Omständigheterna kring varje mord var de samma; Svåra fysiska skador som inte kunde kopplas till några fingeravtryck. Myndigheten kontaktades av den japanska polisen efter rapporter om en Sōrei3 i en liten by i norr som ledde till panik.

Notering från Förste Forskare Manson (26/2/201█): Med hänsyn till RPC-358s upptäckt, intervjuer med RPC-358-2, och Händelselogg 358-1, så har en utredning öppnats för en ny kategori av RPC-358, härmed designerad som RPC-358-3. Vad som hände med Takahashi är beklagligt, men vi vet nu att denna nya entitet är extremt aggressiv, och skall då klassificeras Gamma.4


tagnone

0

0

« RPC-357 | RPC-358 [SV] | RPC-359 »

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License